2007-07-26 Konkurs fotograficzny "Seniorzy i ich pasje" Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie ogłasza konkurs fotograficzny „SENIORZY I ICH PASJE”. Więcej >
2007-07-25 Wybieramy Seniora Roku Napływają pierwsze zgłoszenia w Plebiscycie na Seniora Roku 2006. Więcej >
2007-07-18 Zasady stosowania nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych ROPS opracował zasady, które ułatwią stosowanie znowelizowanej ustawy w sytuacjach... Więcej >
2007-07-16 Zasady opodatkowania osób skierowanych do prac społecznie użytecznych. MPiPS informuje, że zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych, od 1 stycznia 2007r. przychody w formie świadczeń wypłacanych bezrob... Więcej >
2007-07-05 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej - 2007r. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy... Więcej >
2007-07-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Referent ds. zabezpieczenia społecznego (nr ref. ROPS /110-4/07) – miejsce pracy: OŚWIĘCIM Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani: Sylwia Wiśniowska zamieszkała w Oświęcimiu. Więcej >
2007-07-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Referent ds. zabezpieczenia społecznego (nr ref. ROPS /110-5/07) – miejsce pracy: TARNÓW Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani: Janina Milewska-Bykowska zamieszkała w Tarn... Więcej >
2007-07-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Referent ds. zabezpieczenia społecznego (nr ref. ROPS /110-3/07) – miejsce pracy: NOWY SĄCZ Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani: Beata Dąbrowska zamieszkała w Nowym Sączu.... Więcej >
2007-06-26 Cykl szkoleniowo -warszatowy "W stronę dojrzałości" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował II - edycję  cyklu szkoleniowo - warsztatowego „W stronę dojrzałośc... Więcej >
2007-06-26 Kolejna aktualizacja danych Małopolskiego Informatora Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystąpił do kolejnej, zbiorczej aktualizacji danych jednostek uczestniczących w MIS. Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl