2006-08-07 „Szkolenie kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA” w Krakowie zaprasza na szkolenie Więcej >
2006-08-07 Szkolenie uzupełniające w zakresie rodzinnej specjalistycznej opieki zastępczej” Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie zaprasza na szkolenie Więcej >
2006-08-05 JAK IM POMÓC? - NIEPEŁNOSPRAWNI NA OTWARTYM RYNKU PRACY. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń i warsztatów, kierowanym do kadry OPS, PCPR oraz PUP, realizującej z... Więcej >
2006-08-04 Szkolenie dla pracowników pierwszego kontaktu z DPS. W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt.: Kontakt z trudnym klientem, mieszkańcem DPS – budowanie prawidłowych relacji. Praca... Więcej >
2006-08-04 Szkolenie dla pracowników z Ośrodków Pomocy Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uprzejmie zaprasza  w dniu 05 września br. do uczestnictwa w szkoleniu, nt: omó... Więcej >
2006-07-31 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich sfinansuje nowy Informator dla Seniorów Departament Pożytku Publicznego zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach  Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskic... Więcej >
2006-07-31 Praca socjalna z klientem bezrobotnym. Aktywizacja zawodowa osoby długotrwale bezrobotnej. Dwudniowe szkolenie dla pracowników socjalnych z OPS, odbędzie się w siedzibie ROPS w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1, w dniach 28 i 31... Więcej >
2006-07-31 Praca socjalna ze społecznością lokalną. Zapraszamy do udziału w kursie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS. Zaplanowano 51 godzin wykładowych w formie wykład... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl