2006-07-11 Nabór projektów do konkursu MPiPS "Organizacja prac społecznie użytecznych". Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Organizacja prac społecznie użytecznych” realizowany w ramach Program... Więcej >
2006-07-04 Szkolenie dla pracowników Domów Pomocy Społecznej nt: Elementy metodyki pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem jego praw oraz kierunków działań te... Więcej >
2006-07-04 Spotkania grup wsparcia dla pracowników socjalnych z DPS Ustalono kolejne terminy spotkań uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społeczen... Więcej >
2006-06-30 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację PPWOW. 28/29 czerwca odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo P... Więcej >
2006-06-21 Nowy Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MPiPS przystąpiło do wdrażania programu „Operacyjne  wsparcie inicjatyw gminnych samorządów w zakresie przeciwdziałania wy... Więcej >
2006-06-21 Biuletyn dla organizacji pozarządowych Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych opracowało kolejny numer... Więcej >
2006-06-12 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej Komisja Konkursowa oceniła prace plastyczne nadesłane w ramach Wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej&nb... Więcej >
2006-06-08 Konferencja: "Międzygeneracyjna transmisja biedy w Polsce? Co o niej wiemy i jak powinniśmy z nią walczyć?" Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświeconej problemowi dziedziczenia biedy. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca br.; w Sali Ob... Więcej >
2006-06-08 Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Centrum Integracji Społecznej w gminie wiejskiej" MPiPS ogłosiło konkurs w ramach realizacji III Komponentu Programu pt. "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu", k... Więcej >
2006-06-06 Zakończenie kolejnej edycji kursu dla opiekunów z domów pomocy społecznej Dobiega końca kolejna edycja kursu dla opiekunów z Domów Pomocy Społecznej. Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl