0000-00-00 Szkolenie poświęcone omówieniu przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz analizie najczęstszych odwołań od decyzji napływających do SKO z uwagi na duże zainteresowanie omawianą tematyką, ustalono dodatkowy termin szkolenia w dniu 24 marca 2005 r. Więcej >
0000-00-00 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2005 – Ogólnopolski konkurs Grantowy” Celem programu „Równać szanse” jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu... Więcej >
0000-00-00 Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt: omówienie zapisów Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. szkolenie kierowane jest do kadry Orodków Pomocy Spoecznej, w których realizowane są zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych Więcej >
0000-00-00 Wojewódzkie Seminarium pn.: „Wczesna interwencja szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w No... Więcej >
0000-00-00 „Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej. Uwarunkowania prawne, szanse i zagrożenia.” - konferencja w ramach IW EQUAL W związku z realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Projektem IW Equal „Akademia Przedsiębiorczości. Rozw... Więcej >
0000-00-00 Spotkanie grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z DPS. W dniu 31 marca 2005 r. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z Domów Pomocy Społecznej... Więcej >
0000-00-00 spotkanie grupy wsparcia, dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej W dniu 12 kwietnia 2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie naszego Ośrodka odbędzie się spotkanie uczestników grupy wsparcia dla pracowników socja... Więcej >
0000-00-00 Szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji kontraktu socjalnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu przygotowania i realizacji kontr... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl