Aktualności archiwum

Logo ROPS
2008-03-18

Szkolenia "Przygotowywanie kadry OPS i PCPR do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL"

W dniu 10.03.2008r. w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczeła się realizacja pierwszego modułu szkoleń "Przygotowywanie kadry OPS i PCPR do o... Więcej >
Logo ROPS
2008-03-11

Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej

12 marca br. odbyła się uroczystość podpisania pierwszego w Polsce porozumienia instytucji i organizacji deklarujących chęć współprac... Więcej >
Logo ROPS
2008-03-10

Konsultacje ze specjalistami dla kadry placówek opiekuńczo - wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizując projekt „Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem” ponownie zapr... Więcej >
Logo ROPS
2008-03-04

Przygotowanie kadry OPS i PCPR do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL

Zapraszamy kadrę PCPR i OPS do udziału w cyklu spotkań, których celem jest szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych pom... Więcej >
Logo ROPS
2008-02-27

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego... Więcej >
Logo ROPS
2008-02-27

CALa naprzód!

Ruszył cykl szkoleniowo - warsztatowy, w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopo... Więcej >
Logo ROPS
2008-02-20

Modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, prz... Więcej >
Logo ROPS
2008-02-19

Konferencja poświęcona realizacji projektu sytemowego w ramach PO KL

W dniu 18.02.2008r. odbyła się konferencja poświęcona realizacji systemowego projektu szkoleniowego w ramach PO KL Więcej >
Logo ROPS
2008-02-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, złożenie, przygotowanie do druku, korekty i druku 3 tytułów wydawnictw... Więcej >
Logo ROPS
2008-02-11

Konferencja promocyjno-informacyjna poświęcona Priorytetowi VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurujacej realizację systemowego projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk... Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl