2018-03-02 Konkurs Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście” Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” organizuje 8. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jest... Więcej >
2018-02-26 Nagrodzono małopolskie samorządy aktywnie działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami W dniu 26 lutego 2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie "Samorząd Równych Szans" oraz w jego edycjach regionalny... Więcej >
2018-02-15 Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawic... Więcej >
2018-02-13 Spotkanie dla WTZ i ZAZ w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywnoś... Więcej >
2018-02-12 Promowanie przedsiębiorczości społecznej w pracy z młodzieżą - zestaw narzędzi edukacyjnych w języku angielskim. “Non-formal Education Toolkit: Promoting Social Entrepreneurship in Youth Work” to zestaw 7 scenariuszy warsztatów edukacyjnych rozwijającyc... Więcej >
2018-02-12 Nabór III tury konkursu na Innowacje - ZAKOŃCZONY! 42 pomysły czekają na ocenę formalną, do której niezwłocznie przystępujemy! Więcej >
2018-02-07 Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje pro... Więcej >
2018-02-06 Już tylko do 14 lutego potrwa nabór projektów z zakresu rozwoju opieki długoterminowej Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektó... Więcej >
2018-02-06 Wsparcie dla tworzenia zespołów wczesnej interwencji Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie... Więcej >
2018-02-05 POZOSTAŁO 5 DNI DO KOŃCA NABORU W KONKURSIE NA INNOWACJE SPOŁECZNE! NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ! Do 9.02.2018 r. do godz. 23:59 czekamy na Państwa wnioski o powierzenie grantu!... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl