2018-02-05 POZOSTAŁO 5 DNI DO KOŃCA NABORU W KONKURSIE NA INNOWACJE SPOŁECZNE! NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ! Do 9.02.2018 r. do godz. 23:59 czekamy na Państwa wnioski o powierzenie grantu!... Więcej >
2018-02-05 Zapraszamy na bezpłatny warsztat: Rewitalizacja – jak zaplanować i wdrożyć program ożywienia społeczno-gospodarczego Serdecznie zapraszamy przedstawicieli małopolskich gmin do wzięcia udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym planowania i wdrażania projekt... Więcej >
2018-02-05 Małopolscy Pracodawcy z troską o rozwój zawodowy i życie rodzinne pracowników W dniu 5 lutego 2018 r. w Teatrze Bagatela odbyła się gala wręczenia Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy, której celem jest promowanie osób ini... Więcej >
2018-01-31 700 tys. zł. na wsparcie Seniorów W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopo... Więcej >
2018-01-31 O ekonomii społecznej w szkołach ponadgimnazjalnych 1 lutego rozpoczynamy akcję edukacyjną dotyczącą przedsiębiorczości społecznej, skierowaną do małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Więcej >
2018-01-30 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW REGIONALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. STOPNI SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH. Na podstawie art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2... Więcej >
2018-01-25 Poznaliśmy najlepsze praktyki na rzecz osób z niepełnosprawnościami Program Kraków dla Rodziny „N” został laureatem konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans 2017" na najlepsze projekty na rzecz osób z niep... Więcej >
2018-01-18 Ogłoszenie naboru na Partnera W dniu 18 stycznia 2018 r.Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projek... Więcej >
2018-01-16 PRZEDŁUŻENIE NABORU DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, że NABÓR NA SZKOLENIE dla funkcjonariuszy POLICJI ZAANGAŻOWANYCH W MAŁOPOLSCE W... Więcej >
2018-01-04 Konkurs na pamiętniki bezrobotnych - przedłużony termin naboru zgłoszeń Do 31 stycznia 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na „Pamiętniki bezrobotnych”, organizowanego przez Instytut Gospodarstwa Społe... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl