2011-10-10 Studia pierwszego stopnia z terapii zajęciowej Colllegium Humanitatis organizuje studia pierwszego stopnia z zakresu terapii zajęciowej. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć tera... Więcej >
2011-10-05 Konferencja „Problemy społeczne Małopolski i ich instytucjonalne wymiary. Refleksje teoretyczne i praktyczne rozwiązania” W imieniu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz innych i... Więcej >
2011-10-04 Szkolenie: „Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ZE WZGLĘDU NA BRAK WOLNYCH MIEJSC LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA  - PRZEPRASZAMY ! Więcej >
2011-10-03 Szkolenie: „Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu pt. „Podstawy prawne w zakresie przeciw... Więcej >
2011-09-30 Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńc... Więcej >
2011-09-30 Nowy rok akademicki w Akademii Pełni Życia Jak co roku Akademia Pełni Zycia zaprasza krakowskich seniorów na zajęcia edukacyjne i jak co roku mamy nowe ciekawe propozycje. Więcej >
2011-09-28 Konferencja w Zakopanem Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie  serdecznie zaprasza na konferencję pt.:„Wsparcie społeczne w procesie readapta... Więcej >
2011-09-28 Konferencja w Zakopanem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na konferencję pt.:Wsparcie społeczne w procesie readaptacji skazanych - brak kwa... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl