2011-06-07 Uzupełnienie do ogłoszenia o naborze na studia podyplomowe-edycja III Oświadczenie kandydata na studia podyplomowe o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  Więcej >
2011-06-02 Bezpłatne studia podyplomowe dla kadr jednostek pomocy społecznej edycja III - NABÓR ZAKOŃCZONY Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej podległej MP... Więcej >
2011-06-01 Konferencja Wojewódzka „System przeciwdziałania przemocy w Małopolsce - budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja” 15 czerwca 2011 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie organizuje konferencję pn: „System przeciwdział... Więcej >
2011-05-30 Zapraszamy na konferencję "Dom pomocy społecznej– bliżej domu czy instytucji?" Zapraszamy do udziału w konferencji pn.: "Dom pomocy społecznej– bliżej domu czy instytucji?" realizowanej w ramach projektu systemowe... Więcej >
2011-05-26 Uroczysta inauguracja projektu pn. "Miejsce przyjazne seniorom" Dnia 24 maja 2011 roku Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i Wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz podpisali... Więcej >
2011-05-26 Konkurs "Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2011" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Jego celem... Więcej >
2011-05-23 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Krakowie Fundacja „Centrum Kultury Katolickiej Mistrzejowice”, dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków zaprasza rodziców, opie... Więcej >
2011-05-20 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Zapraszamy do udziału w 40 godzinnym kursie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców przeznaczonym dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) c... Więcej >
2011-05-20 Konkurs na najlepsze działanie Interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu "Przeciw Przemocy. .." Rozstrzygnięty Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 maja został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs na najlepsze działanie interdyscyplinarne prowadzone... Więcej >
2011-05-20 Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych „Moja Rodzina” rozstrzygnięty! Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 maja został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl