2010-07-28 Szkolenie "Doskonalenie metod pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnień" Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie metod pracy z dziećmi i młodzieżą z... Więcej >
2010-07-28 Szkolenie "Praca z mieszkańcem DPS nadużywającym alkoholu" Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników Domów Pomocy Społecznej w zakresie metod pracy z mieszkańcami nadużywającymi alko... Więcej >
2010-07-28 Szkolenie "Mediacje rówieśnicze" Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie mediacji rówieśniczych Więcej >
2010-07-22 Wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy dla rodzin Stowarzyszenie „Pro familia” zaprasza, jak każdego roku na wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy dla rodzin adopcyjnych, zastępczych... Więcej >
2010-07-22 Szkolenie kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego Oferta kierowana jest szczególnie do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów s... Więcej >
2010-07-20 Bezpłatne studia podyplomowe dla kadr jednostek pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej podległej MP... Więcej >
2010-07-14 Trzeci turnus wypoczynku rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. W dniu 13 lipca z Dworca Głównego w Krakowie odjechała już trzecia grupa dzieci wraz z opiekunami na dwutygodniowy wypoczynek do Juraty. W t... Więcej >
2010-07-14 "Krakowski transport bez tajemnic"- broszura informacyjna dla Seniorów W ramach unijnego projektu AENEAS realizowanego przy Urzędzie Miasta w Krakowie została opracowana i wydana broszura dla osób starszych: Kra... Więcej >
2010-07-12 Europejski Projekt C.A.S.A. W związku z zakończeniem w maju 2010 roku, realizacji europejskiego projektu C.A.S.A. "Agencja Poszukująca Opiekunów Społecznych" preze... Więcej >
2010-07-12 Stypendia dla maturzystów z Rodzin Zastępczych „Dzieci Które Kochacie” Fundacja ARCHON+ zaprasza wszystkich tegorocznych maturzystów z Rodzin Zastępczych o nadsyłanie wniosków... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl