2009-09-17 II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa - MŁODZIEŻ WOBEC PONOWOCZESNOŚCI II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu propagującego nauczanie społeczne Jana Pawła II w odniesieniu do rodziny   Więcej >
2009-09-17 Szkolenie: "Księgowość w spółdzielni" Serdecznie zapraszamy na szkolenie do siedziby Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy przy ul. Malborskiej na szkolenie:"Księgowość w spółd... Więcej >
2009-09-17 Szkolenie: "Komunikacja marketingowa w spółdzielni” PDFDrukuj Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym 22 września 2009 roku w siedzibie Związku Lustracyjnego przy ulicy Malbor... Więcej >
2009-09-14 Warszty z zakresu konstruowania planu opieki rodzicielskiej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji projektu wdrażania do pracy z rodziną metody mediacji rodzinnych zapra... Więcej >
2009-09-11 Doradztwo w zakresie księgowości i rozliczania projektów systemowych PO KL Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników OPS i PCPR do skorzystania z usługi doradczej w zakresie ks... Więcej >
2009-09-09 Przetarg na badanie społeczne "Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony na badanie "Potencjał małopolskich organizacji pozarządowy... Więcej >
2009-09-04 Rekrutacja na studia podyplomowe dla pracowników placówek wychowawczych całodobowych, interwencyjnych i socjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjnych i opiekuńczych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór pracowników placówek wychowawczych całodobowych, interwencyjnych i socj... Więcej >
2009-09-02 Warsztaty: "Wypalenie rodziców dzieci niepełnosprawnych- organizacja wsparcia dla rodzin" Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, na 16- godzinne warsztaty z zakresu R... Więcej >
2009-09-02 "Praktyki przyjazne pracownikom 50+" Jest to pierwszy ogólnopolski konkurs, w którym nagrodzeni zostaną pracodawcy oraz instytucje rynku pracy, które w swojej działalności wdraż... Więcej >
2009-08-31 Szkolenie - "Mediacja rodzinna" Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu "Mediacja rodzinna " Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl