2018-08-31 Znasz Seniorów pełnych pasji? Przedłużamy do 7 września termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów w Plebiscycie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w XII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior... Więcej >
2018-08-21 Ogłaszamy nabór na zajęcia warsztatowe dla pracowników socjalnych pracujących z seniorami Dwudniowe zajęcia warsztatowe pn. "Animator społeczny środowisk seniorskich" wraz z wizytą studyjną Więcej >
2018-08-17 Ogłaszamy nabór na seminarium dedykowane pracownikom socjalnym Zapraszamy serdecznie pracowników socjalnych do udziału w seminarium pn. „Specyfika pracy z klientem uzależnionym w kontekście budowania pl... Więcej >
2018-08-14 Otwarty konkurs ofert na organizację "Małopolskich Dni Seniora" W dniu 14 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopo... Więcej >
2018-08-03 Ogłoszenie o naborze do projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji partnerskiego projektu pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej wsp... Więcej >
2018-08-02 ROPS w Opolu ogłasza nabór na specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w pierwszej turze szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie... Więcej >
2018-08-02 Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centr Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego dzi... Więcej >
2018-08-01 Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagan... Więcej >
2018-07-26 Konkurs na najlepsze działanie przeciw przemocy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w IX Małopol... Więcej >
2018-07-18 UWAGA!!! Wydłużono do 20 sierpnia termin składania zgłoszeń w akcji Miejsce przyjazne seniorom Województwo Małopolskie podejmuje wiele działań w kierunku budowania otoczenia przyjaznego jego mieszkańcom. Tym razem zapraszam do udziału... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl