2018-07-10 Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagan... Więcej >
2018-07-04 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego - raport za 2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2017”. Więcej >
2018-07-03 Zapraszamy na seminarium dla kadr małopolskich środowiskowych domów samopomocy "Przemoc psychiczna wobec osób upośledzonych umysłowo i chorujących psychicznie - rozpoznanie, metody wsparcia, sposoby przeciwdziałania" Więcej >
2018-06-27 Kolejne granty na przetestowanie innowacyjnych rozwiązań przyznane! Wraz z dniem 25 czerwca 2018, do grona Małopolskich Innowatorów Społecznych dołączyło kolejnych dziewięciu, wyłonionych w trakcie III tury n... Więcej >
2018-06-22 Zagwarantuj sobie lepszy start do zawodu i skorzystaj z oferty studiów dualnych na kierunku praca socjalna UPJPII Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza rekrutację na studia II stopnia na kierunku: praca socjalna, które mają na celu poszer... Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl