Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-12/17 – Wyniki naboru Data: 2017-05-02 Nr referencyjny: FK-110-12/17

Kandydat zrezygnował z propozycji zatrudnienia - nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie