Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-12/19) Data: 2019-04-29 Nr referencyjny: OR-ZP-261-12/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EUROPostępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-12/19)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie w dniach 15-16 maja 2019 r. usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej podczas dwudniowego posiedzenia Rady Innowacji Społecznych, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”

Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym.

2. Termin składania ofert: 07.05.2019 r. do godziny 10:30.
Pliki do pobrania
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie