od 2016

Projekt "Małopolska Niania" dobrą praktyką, która została zaprezentowana podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej Projekt „Małopolska Niania” został uznany za najlepszą „dobrą praktykę", która została zaprezentowana podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?” organizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w dniu 25.10.2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem konferencji była  m.in. promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej, zwiększenie jakości i skuteczności usług publicznych. Projekt „Małopolska Niania” znalazł się w gronie 9 dobrych praktyk, które zostały przedstawione w trakcie konferencji.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie