Harmonogram wsparcia w Projekcie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Marzec 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Ocena i motywacja pracowników

26.03.2018

9.00-17.00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Ocena i motywacja pracowników

27.03.2018

9.00-17.00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Ocena i motywacja pracowników

28.03.2018

9.00-17.00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

BLOK VI Szkolenia
dla służb współpracujących

Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka

9.03.2018

8.30-15.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

BLOK VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Praca z dzieckiem 
z rodziny wieloproblemowej

19.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Praca z dzieckiem 
z rodziny wieloproblemowej

20.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci
i młodzieży

22.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci
i młodzieży

23.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Dziecko jako ofiara przemocy - diagnoza 
i formy pomocy

29.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Dziecko jako ofiara przemocy - diagnoza 
i formy pomocy

30.03.2018

8.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

BLOK I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Profesjonalne kadry zarządzające w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej

21-23.03.2018

18-20.04.2018

21.03.2018
11.00-19.00

Hotel Pod Jedlami,
ul. Beskidzka 17, Wisła

22.03.2018
8.00-18.00

23.03.2018
8.00-13.00

18.04.2018
11.00-19.00

19.04.2018
8.00-18.00

20.04.2018
8.00-13.00

BLOK III

Szkolenia
z zakresu stosowania prawa

Wybrane zagadnienia prawne z obszaru wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej

21-23.03.2018

18-20.04.2018

21.03.2018
11.00-19.00

Hotel Pod Jedlami,
ul. Beskidzka 17, Wisła

22.03.2018
8.00-18.00

23.03.2018
8.00-13.00

18.04.2018
11.00-19.00

19.04.2018
8.00-18.00

20.04.2018
8.00-13.00

BLOK VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – rola rodzin wspierających

14-15.03.2018

14.03.2018
      11.00-19.00          

Hotel Beskid,
ul. Jana Kazimierza 122, Milówka

15.03.2018
8.00-14.00

Grudzień 2017 r.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego

18.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego

19.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia

20.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia

21.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok III

Szkolenia
z zakresu stosowania prawa

Zamówienia publiczne

11-12.12.2017

8:00-16:00

WZAZ, Wrocław,

ul. Litomska 10

Zasady nawiązywania stosunków pracy oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy

13.12.2017

8:00-16:00

WZAZ, Wrocław,

ul. Litomska 10

Listopad 2017 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej

8-10.11.2017

08.11.2017 11:00-19:00

ul. Liburnia 10,
43-400 Cieszyn

09.11.2017

8:00-18:00

10.11.2017

8:00-13:00

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie