Harmonogram wsparcia w Projekcie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Listopad 2017 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących
z dziećmi
i rodziną

Tworzenie planu pracy
z rodziną wieloproblemową,
ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej

8-10.11.2017

08.11.2017
11:00-19:00

ul. Liburnia 10,

43-400 Cieszyn

09.11.2017
8:00-18:00

10.11.2017
8:00-13:00

Blok VI

Szkolenia
dla służb współpracujących

Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną

16-17.11. 2017

 16.11.2017
 11:00-19:00

ul. Liburnia 10,

43-400 Cieszyn

17.11.2017
8:00-14:30

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania

6-7.11.2017

8.00-16.00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania

8-9.11.2017

8.00-16.00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania

15-16.11.2017

8.00-16.00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Październik 2017 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Kontrola zarządcza

16.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Kontrola zarządcza

17.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Zarządzanie motywacją pracownika, efektywna rola
i zadania kadry kierowniczej

18-19.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Zarządzanie motywacją pracownika, efektywna rola
i zadania kadry kierowniczej

23-24.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Zarządzanie motywacją pracownika, efektywna rola i zadania kadry kierowniczej

25-26.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok III

Szkolenia
z zakresu stosowania prawa

Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny
i orzecznictwa sądowego

25-27.10.2017

 25.10.2017

 11:00-19:00

ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn

 26.10.2017

 8:00-18:00

 27.10.2017

 8:00-13:00

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie