Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

15 marca 2018 r decyzją CKE z terenu Województwa Małopolskiego na okres 5-letniej kadencji powołani zostali Członkowie RKE nowej kadencji.

Powołanie otrzymały:

Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, wybrana w drodze głosowania do pełnienia funkcji Przewodniczącej komisji.

Pani dr Katarzyna Wojtanowicz, Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego JP II, wybrana do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego komisji.

Pani dr hab. Marcjanna Nóżka, Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pani Elżbieta Mirewska, pracownik dydaktyczny, wykładowca w Instytutcie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie