Wykaz instytucji łącznikowych

AUSTRIA

  • świadczenia rodzinne z wyjątkiem Kinderbetreuungsgeld (zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem):

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Franz Josefs-Kai 51
Wien 1010Austria

Adres do korespondencji:
Stubenring 1
1010 Wien
Austria

tel.: 00 43 1 711 000
fax: 00 43 1 533 7871
e-mail: briefkasten@bmsk.gv.at
www.bmsk.gv.at

  • dla zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
Kremser Landstraße 3
3100 St. Pölten
Austria

e-mail: info@noegkk.at
www.noegkk.at

BELGIA

  • dla pracowników najemnych:

Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés (ONAFTS)
Rue de Treves, 9
B-1000 Bruxelles

Adres korespondencyjny:
Rue de Treves, 70
B-1000 Bruxelles
Belgia

tel.: 00 32 2 237 21 12
fax: 00 32 2 237 24 70
www.onafts.be

  • dla osób prowadzących działalność na własny rachunek:

Institut National d´assurances sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI)
Place Jean Jacobs 6
B-1000 Bruxelles
Belgia

tel.: 00 32 2 546 42 11
fax: 00 32 2 511 21 53
e-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
www.inasti.be

BUŁGARIA

Агенция за социално подпомагане, София
(Agencja Pomocy Społecznej, Sofia)
2 Triaditza str.
Sofia 1051
Bulgaria

email: asppr@asp.government.bg
www.asp.government.bg

CYPR

Ministry of Finance
Grants and Benefits Service
6 Tefkrou Str.
CY-1066 Nicosia
Cypr

tel.: 00 357 22 80 40 00
fax: 00 357 22 66 80 56
www.mof.gov.cy

CZECHY

DG Labour office
Karlovo náměstí 1359/1
Nové Město,
128 00 Praha 28

Tel. +420 950 191 111
posta@uradprace.cz

DANIA

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerod
Dania

Tel. +45 70 11 12 13
www.atp.dk

ESTONIA

Sotsiaalkindlustusamet
Lembitu Street 12
Tallinn 15092
Estonia

tel.: 00 372 6 408 118
fax: 00 372 6 408 155
www.ensib.ee

oraz

Tööturuamet
Labour Market Board
Ehitajate tee 114
Tallinn 15156
Estonia

tel.: 00.372 6 257 700
fax: 00.372 6 257 702
e-mail: tta@tta.ee
www.tta.ee

FINLANDIA

Kansaneläkelaitos (KELA)
The Social Insurance Institution of Finland
Nordenskiöldinkatu 12
00250 Helsinki
Finlandia
P.O. Box 450
FI – 00101 Helsinki
Finlandia

tel.: 00 358 20 634 11
fax. 00 358 20 434 12 80
www.kela.fi

International Affairs Office

Siedziba:
Valimotie 1b
00380 Helsinki
Finlandia

Adres pocztowy:
P.O. Box 72
00381 Helsinki
Finlandia

tel.: 00.358.20.434.25.50 (emerytury)
tel.: 00.358.20.434.26.50 (inne świadczenia oraz sprawy związane z ubezpieczeniem)
fax: 00.358.20.434.25.02
inter.helsinki@kela.fi
www.kela.fi

FRANCJA

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale CLEISS
11, Rue de La Tour-des-Dames
FR-75436 Paris cedex 09
Francja

tel.: 00 33 1 45 26 33 41
fax. 00 33 1 49 95 06 50
www.cleiss.fr

Caisse Nationale d´Allocations Familiales CNAF (świadczenia rodzinne)
www.cnaf.fr
www.caf.fr

GRECJA

Organismos Apascholoseos Ergatikou Dynamikoy (OAED)
Greek Manpower Employment Organization
OAED Ethnikis Antistasis 8 str.
GR-17456 Alimos, Grecja

Adres do korespondencji:
77117 / 17510 P. Faliro
Grecja

tel.: 00 30 21 0 998 9000
fax: 00 30 21 0 998 9500
www.oaed.gr

HISZPANIA

Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)
Servicios Centrales
c/ Padre Damián, 4
ES-28036 Madrid
Hiszpania

tel.: 00 34 915 688 300
info: 00 34 900 166 565
fax. 00 34 915 647 822
e-mail: prestaciones.inss@seg-social.es
www.seg-social.es

HOLANDIA

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Stationsplein 1
2312 AJ Leiden

Adres do korespondencji:

Postbus 9104
2300 PC Leiden
Holandia

tel.: +31 71 512 9000

www.svb.nl
www.polski.szw.nl

IRLANDIA

Department of Social and Family Affairs Child Benefit Office
St. Oliver Plunkett Road
Letterkenny, Co.
Donegal
Irlandia

tel.: 00 353 1 874 84 4 4
fax: 00 353 1 704 34 17
www.welfare.ie

ISLANDIA

Tryggingastofnun ríkisins
Laugavegur 114
IS-150 Reykjavík
Islandia
tel.: 00 354 560 44 00

biuro obsługi klienta:
tel.: 00 354 560 44 60
fax: 00 354 562 45 3, 00 354560 44 51
e-mail: tr@tr.is
www.tr.is

LICHTENSTEIN

Liechtensteinische Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
AHV - IV-FAK
Gerberweg, 2
Postfach 84
9490 Vaduz
Liechtenstein

tel.: 00 423 238 16 16
fax: 00 423 238 16 00
e-mail: ahv@ahv.li
www.ahv.li

LITWA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
State Social Insurance Fund Board (SODRA)
Konstitucijos Ave.12
LT-09308 Vilnius
Litwa

tel.: 00 370 5 272 48 64
fax: 00 370 5 272 36 41

Foreign Benefits Office
Kalvarijų str. 147
LT-08221 Vilnius
Litwa

fax: 00 370 5 213 66 71
e-mail: sodrainfo@sodra.lt
www.sodra.lt

LUXEMBURG

Caisse Nationale des Prestations Familiales
1 A, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

Adres korespondencyjny:
B.P. 394
L-2013 Luxembourg

tel.: 00 352 47 71 53 1
fax: 00 352 477 153 328
www.cnpf.lu

ŁOTWA

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra (VSAA)
State Social Insurance Agency
Lāčplēša iela 70 a
LV-1011 Riga
Łotwa

tel.: 00 371 80001015
fax: 00 371 67011813
e-mail: vsaa@vsaa.lv
www.vsaa.lv

MALTA

Dipartiment tas-Sigurta Socjali
Ministry for Social Policy
Social Security Division
38,Triq I-Ordinanza
MT-Valletta CMR 02
Malta

tel.: 00 356 25 90 30 0
tel.: 00 356 25 90 32 67/43
tel.: 00 356 25 90 32 44
fax. 00 356 25 90 32 34
e-mail: social.security@gov.mt
www.msp.gov.mt

NIEMCY

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Chemnitz
Heinrich-Lorenz-Str. 20 
09120 Chemnitz

tel: +49(0)1801546337
faks:+49(0)371 567 1870

e-mail: Familienkasse-Chemnitz@arbeitsagentur.de
www.familienkasse.de

NORWEGIA

NAV Utland

Adres siedziby:
Langkaia 1 0150 Oslo

Adres korespondencyjny:
Postboks 8138 Dep.
0033 Oslo

tel.: 00 47 23 31 13 00
fax: 00 47 23 31 13 01
e-mail: nav.utland@nav.no
www.nav.no

PORTUGALIA

Direcçao-General de Segurança Social

(General Directorate of Social Security)
Largo do Rata no 1
1269-144 Lisboa,

tel.: 00 351 21 381 73 00
fax.: 00 351 21 388 95 17
e-mail: dgss@seg-social.pt

RUMUNIA

National Agency for Social Benefits
20 Ion Campineanu Street
Sector 1
Bucureşti 010033

tel.: 00 402 1 313 60 47
fax: 00 402 1 313 60 47

SŁOWACJA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Župné námestie 5-6
812 67 Bratislava 1
Słowacja

tel.: 00 421 2 59330643
tel.: 00421 2 5729 1114
fax: 00 421 2 54410438
fax: 00421 2 5729 1110
www.employment.gov.sk

SŁOWENIA

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Słowenia

tel.: 00 386 1 369 77 00
fax: 00 386 1 369 78 32
www.mddsz.gov.si

SZWAJCARIA

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
The Federal Social Insurance Office
Effingerstrasse 20
CH-3003 Berne
Szwajcaria

tel.: 00 41 31 322 90 11
fax: 00 41 31 322 78 80
www.bsv.admin.ch

SZWECJA

Försäkringskassan
Adolf Fredriks kyrkogata 8
SE-103 51 Stockholm
Szwecja

tel.: 00 46 8 786 90 00
fax: 00 46 8 411 27 89
fax: 00 46 8 786 90 76
www.forsakringskassan.se

WĘGRY

Magyar Államkincstár
H-1054 Budapest
Hold u. 4
Central postal address
:
Budapest, 1909
Węgry

tel.: 00 36 1 350 25 16
tel.: 00 36 1 327 36 00
e-mail: info@allamkincstar.gov.hu
www.ahh.gov.hu

oraz

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Váci ut. 73/A
HU-1139 Budapest
Węgry

tel.:  00 36  06 1 350 2001
fax:  00 36  06 1 298 2413
www.oep.hu

WIELKA BRYTANIA

HM Revenue & Customs
Child Benefit Office
PO Box 1
Newcastle upon Tyne
NE88 1AA
Anglia
UK

tel.: 00 44 845 302 444
fax: 00 44 191 2251389
www.hmrc.gov.uk

IRLANDIA PÓŁNOCNA

Department for Social Development
Overseas Benefits Unit
Level 2
James House
2-4 Cromac Street
Belfast BT7 2JA
Irlandia Północna

tel.: 00 44 28 90 819619
www.dsdni.gov.uk

WŁOCHY

Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Direzione Centrale
Via Ciro il Grande 21
IT-00144 Roma
Włochy

tel.: 00 39 396 59051
tel.: 00 39 6 77 381
tel.: 00 39 6 59 05 44 84
fax: 00 39 06 59 64 70 63
www.inps.it

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie