Otwarte konkursy ofert 2020

Zmiana regulaminu otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!” W dniu 26 marca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 492/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 166/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.


Niniejszą uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zmiany Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 166/20 oraz załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu (umowa) poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii i wynikających z niej ograniczeń w realizacji zadań publicznych województwa małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 kwietnia 2020 r.


>>> Uchwała ZWM Nr 492/20 z dn. 26 marca 2020 r.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie