0000-00-00

Kolejna edycja rocznego kurs dla opiekunów z Domów Pomocy Społecznej

WIĘCEJ - NOWE OFERTY SZKOLENIOWE
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie