0000-00-00

ZAPRASZAMY KADRĘ DPS do udziału w dwudniowym szkoleniu nt: Nauka samodzielnego wdrażania systemu HACCP

WIĘCEJ - NOWE OFERTY SZKOLENIOWE
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie