2014-12-05

Kolejna edycja Projektu „WIĘZIENIE WIĘZI NIE WIĘZI” zakończona!

W bieżącym roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po raz kolejny wyszedł z propozycją realizacji w małopolskich zakładach penitencjarnych projektu „Więzienie Więzi nie więzi”- stanowiącego 40 godzinne warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze oraz odbudowujące relacje rodzicielskie wśród osób skazanych posiadających dzieci.

Z powyższej oferty w roku 2014 skorzystały 2 jednostki penitencjarne.

Podczas warsztatów 24 ojców osadzonych w Zakładzie Karnym w Wadowicach i Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich uzyskało wiedzę na temat sposobów rozmawiania z dzieckiem, nabyło umiejętność rozumienia swoich dzieci i ich potrzeb, stawiania granic, wymagań i późniejszego ich egzekwowania. Uczestnicy odkrywali, rozpoznawali, nazywali i kontaktowali się z własnymi uczuciami. A wszystko to po to, by wiedząc co samemu się czuje, umiejętnie przekazać to własnym dzieciom. Zwieńczeniem warsztatów wśród większości uczestników była refleksja nad tym do czego wychowują dzieci, co chcą osiągnąć i jakimi metodami mogą to zrobić dla ich dobra. Uczestnicy skonfrontowali stereotypowe, błędne przekonania dotyczące metod wychowawczych oraz poznali sposoby radzenia sobie w związku z trudnymi relacjami pomiędzy dorosłym a dzieckiem.

Podczas ostatniego spotkania odbywającego się w ramach Projektu Pani Jolanta Basista –prowadząca warsztaty wspólnie z uczestnikami podsumowała całość szkolenia, a na zakończenie wraz z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Panią Anną Boduch-Syc wręczyła dyplomy potwierdzające ukończenie całości szkolenia oraz książki pt. "Wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona oraz "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" Adele Faber, Elaine Mazlish, dzięki którym uczestnicy Projektu uzyskali możliwość ugruntowania zdobytej podczas warsztatów wiedzy, a także przekazania jej swoim żonom i partnerkom.

O tym, czy uczestnicy warsztatów wykorzystają zdobyta wiedzę, będą ją rozwijać, czy na stałe wprowadzą poznane metody wychowawcze po opuszczeniu zakładu zdecydują sami, ale poprzez udział w Projekcie uzyskali świadomość jak można, jak powinno się porozumiewać z dzieckiem, by wyrosło na odpowiedzialnego, znającego własną wartość dorosłego. Ostatnie zajęcia, które w Zakładzie Karnym w Wadowicach zakończyły się 25.11.2014 r., a w Areszcie Śledczym w Krakowie w dniu 04.12.2014 r. udowodniły, że przynajmniej niektórzy uczestnicy takową świadomość nabyli. Dowodem na to jest fakt, iż niektórzy po raz pierwszy spróbowali nawiązać kontakt ze swoim dzieckiem, by odbudować a czasem dopiero zbudować z nim relacje, napisali list, a inni nabyli umiejętność dostrzegania nieprawidłowego postępowania z dzieckiem swojego, czy partnerki. Wszyscy natomiast z nadzieją oczekują na możliwości skonfrontowania zdobytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi.

W roku 2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie planuje realizację Projektu „Więzienie Więzi nie więzi” w kolejnych jednostkach penitencjarnych, aby następnym ojcom, czy matkom stworzyć możliwość na zostanie lepszym rodzicem. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie