2014-12-09

Ostatnie wolne miejsca na dwudniowe szkolenie: "Praca ze sprawcą przemocy"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmuje zdania wynikające Krajowego Programu Przeciwdziałania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W związku z tym zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu (organizowanym z udziałem dofinansowania ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego).

Szkolenie pn. „Praca ze sprawcą przemocy” odbędzie się w dniach 11.12 i 19.12.2014 r.,skierowane jest do pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.

Zajęcia odbędą się w sali ARCHEION ul. św. Filipa 23 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie
wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl. Po przesłaniu karty zgłoszenia, proszę o telefoniczny kontakt na numer 12 422-06-36 w. 21 w celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu na seminarium.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie