2015-05-29

Otwarta profesja - Tydzień Pracy Socjalnej

Instytut Socjologii UJ zaprasza na Tydzień Pracy Socjalnej, który odbędzie się w dniach 8-12 czerwca 2015 r.

W ramach Tygodnia Pracy Socjalnej Instytut Socjologii UJ zaprasza zarówno na wydarzenia organizowane bezpośrednio przez tą jednostkę, a także te współorganizowane i przygotowane przez inne uczelnie Krakowa.


Szczegółowy program wszystkich imprez dostępny jest na stronie: https://otwartaprofesja.wordpress.com

 

Link do instytutu

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie