2015-12-14

Akcja „Miejsce przyjazne seniorom” rozstrzygnięta!

Już po raz piąty Województwo Małopolskie wspólnie z Gminą Miejską Kraków wręczyło certyfikaty i wyróżnienia w akcji „Miejsce przyjazne seniorom”.

Realizowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na oczekiwania osób starszych, które potrzebują i poszukują miejsc, w których będą się czuć dobrze i komfortowo. Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby osób starszych poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy.

W ramach akcji, do dnia 31 października zbierano zgłoszenia od następujących podmiotów:

a)    instytucji,

b)    firm,

c)    organizacji,

d)    urzędów,

e)    osób fizycznych (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce

f)    innych spełniających kryteria Regulaminu.

W regulaminowym terminie do ROPS w Krakowie wpłynęły 23 zgłoszenia.

Wizytacji miejsc (w okresie od 31 października do 23 listopada br.), dokonała komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, w składzie:

1.    Anna Chodorowska – Referat ds. Młodzieży i Seniorów Wydziału Spraw Społecznych UMK,

2.    Łucja Turchan – Referat ds.. Młodzieży i Seniorów Wydziału Spraw Społecznych UMK,

3.    Justyna Mańka – ROPS,

4.    Sylwia Śmiech – ROPS,

5.    Małgorzata Jezioro-Braś – ROPS,

6.    Marian Krzewiński – Rada Krakowskich Seniorów,

7.    Stefan Jucha – Rada Krakowskich Seniorów,

8.    Jadwiga Skrzypek – Centrum Aktywności Seniorów „Uskrzydlone Centrum na Białym Prądniku”,

9.    Teresa Walas – Centrum Aktywności Seniorów „Nowe Centrum Aktywności Seniorów”,

10.    Danuta Kleszowska – Członek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kraków – Podgórze.

Kapituła Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w składzie:

1)    Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

2)    Anna Okońska – Walkowicz - Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

3)    Mateusz Płoskonka - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

4)    Zofia Szarota - Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

5)    Stefan Jucha - Rada Krakowskich Seniorów

6)    Marian Krzewiński - Rada Krakowskich Seniorów

7)    Ewa Piłat - Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego UTW

8)    Danuta Kleszowska - Członek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kraków-Podgórze

9)    Maria Guzy - Telewizja Kraków

10)    Maria Lisińska – Kozioł (nieobecna) - Dziennik Polski

11)    Danuta Urbanik (nieobecna) - Radio Kraków            

12)    Anna Chodorowska - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

13)    Aneta Kosiba - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

14)    Justyna Mańka - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

na naradzie w dniu 25 listopada 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie postanawia zarekomendować Kapitule Decyzyjnej 8 miejsc do otrzymania certyfikatu „Miejsca Przyjaznego Seniorom”:

1.    Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia Nr 8, ul. Krakowska 29

2.    Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 5, ul. Chałubińskiego 47

3.    Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 13, ul. Powroźnicza 2

4.    Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”, ul Aleksandry 11

5.    Katolicki Dom Kultury im. ks. Kard. A.S. Sapiehy, ul. Bobrowskiego 6

6.    Kino AGRAFKA, ul. Krowoderska 8

7.    Studio Tańca GOSZa, Małgorzata Szyda, ul. Kazimierza Wielkiego 47

8.    Active Woman Studio Promocji Zdrowia i Urody, ul. Józefińska 11/2

Ponadto Komisja Konkursowa zarekomendowała 7 miejsc do przyznania wyróżnienia:

1.    Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia Nr 16, al. Pokoju 33

2.    Marmed S.J. Stępień, Krasowski, ul. Teligi 8

3.    Marmed S.J. Stępień, Krasowski, ul. Rusznikarska 14

4.    Marmed S.J. Stępień, Krasowski, os. Złotej Jesieni 1

5.    Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Filia nr 2, ul. Jasińskiego 32

6.    Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie Czytelnia Główna, ul. Teligi 24

7.    Centrum Kultury Przegorzały filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul. Kamedulska 70

Uroczystego wręczenia certyfikatów „Miejsce przyjazne seniorom” dokonali Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. ds. pomocy społecznej, kultury i promocji miasta w trakcie gali finałowej, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie