2016-04-01

Rozpoczynamy nabór kadry środowiskowych domów samopomocy do udziału w seminarium.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowiezaprasza pracowników środowiskowych domów samoopmocy do udziału w seminarium " Sposoby motywowania uczestników środowiskowych domów samopomocy do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym, z wykorzystaniem medtody dialogu maotywującego".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza kadrę środowiskowych domów samopomocy na seminarium pn. „Sposoby motywowania uczestników środowiskowych domów samopomocy do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym, z wykorzystaniem metody dialogu motywującego”, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wielicka 72b, s. 106

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 11 kwietnia 2016 r. wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl.

 

 

Osoby, któe zostana zakwalifikowane do udziału w seminarium  zostaną  o tym poinformowane telefonicznie lub mailowo do dnia 13 kwietnia 2016 r.

Zakres tematyczny seminariu 

Regulamin uczestnictwa  w doskonaleniu zawodowym organziowanym przez ROPS Kraków

Formularz zgłoszenia 

 

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie