2016-04-27

Delegacja z Chin z wizytą w Małopolsce

W dniach 22-23 kwietnia 2016 r. z wizytą w Krakowie przebywała delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej pod przewodnictwem Pana Li Liguo – Ministra Spraw Cywilnych. Celem wizyty był rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy właściwymi ministerstwami obu krajów oraz wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Wizyta chińskiej delegacji rozpoczęła się uroczystym spotkaniem z przedstawicielami Samorządu Województwa Małopolskiego – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego delegatów podjęli Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Kazimierz Barczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Marzena Breza – Ekspert Długoterminowy dla Komponentu 3 w ramach projektu „UE-Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego”, Pani Sylwia Grzesiak – Ambroży – p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, która omówiła obszar współpracy samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej oraz Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, która zaprezentowała rozwiązania z zakresu pomocy społecznej realizowane na poziomie regionalnym.


W ramach wizyty delegaci odwiedzili również ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Konarach prowadzone przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną, mieli okazję przekonać się jak w praktyce wygląda wsparcie osób z niepełnosprawnościami, w tym osób starszych, realizowane przez osoby niezwykle oddane swojej pracy. W spotkaniu uczestniczyli Pan Marek Korbicki – Prezes Zarządu Fundacji, Pani Katarzyna Wojtanowicz – Członek Zarządu oraz br. Grzegorz Wielki – Przeor Konwentu OO. Bonifratrów w Konarach.


Minister Li Liguo wraz z towarzyszącą mu delegacją byli zainteresowani zagadnieniami z obszaru pomocy społecznej i wsparcia świadczonego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, mieszkańców wsi i osób bezrobotnych.


Z uznaniem odnieśli się do pracy wykonywanej przez osoby zatrudnione w ośrodkach prowadzonych przez Fundację. Miłym akcentem spotkania był występ artystyczny pn. „Cygańskie spotkania”, przygotowany przez zespół składający się z uczestników ŚDS oraz - gościnnie - pracowników jednostki. Na zakończenie wizyty Pan Minister wpisał się do księgi pamiątkowej.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie