2016-05-02

Rozpoczynamy nabór na semiarium dla kadry ŚDS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza kadrę środowiskowych domów samopomocy na seminarium pn. „Stres i wypalenie zawodowe – jak można radzić sobie z problemami zawodowymi?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza kadrę środowiskowych domów samopomocy na seminarium pn. „Stres i wypalenie zawodowe – jak można radzić sobie z problemami zawodowymi?”, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. w Małopolskim Centrum doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, sala 201.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 12 maja 2016 r. wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl.

Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione do dnia 20 maja 2016 r. telefonicznie lub mailowo.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Zaproszenie

Regulamin

Formularz

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie