2016-10-28

Gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016 - święto małopolskiego sektora ekonomii społecznej

27 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, która była wydarzeniem podsumowującym VI edycję konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W uroczystości udział wzięli przedsiębiorcy społeczni, przedstawiciele władz lokalnych, samorządu Wojewódzkiego Małopolskiego, organizacji otoczenia biznesu oraz sektora pozarządowego. Podczas Gali poznaliśmy wyniki tegorocznej rywalizacji do tytułu najlepszej firmy społecznej.

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, łącząca w sobie działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego. Przedsiębiorstwa społeczne zarabiają produkując lub świadcząc usługi, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów społecznych - aktywizację osób niepełnosprawnych, bezrobotnych czy działania na rzecz społeczności lokalnej. Sektor ekonomii społecznej to nie tylko bogactwo doświadczeń, pomysłów, innowacyjnych rozwiązań, ale także różnorodność branż i rodzajów organizacji. Tę różnorodność ilustrują uczestnicy konkursu, wśród których znajdują się organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie: socjalne, inwalidów i niewidomych, pracy oraz spółki not for profit. Zdecydowana większość małopolskich przedsiębiorstw społecznych działa w branży usługowej, oferując m.in. usługi gastronomiczne i cateringowe, opiekuńcze, porządkowe, czy też w sektorze turystyki i rekreacji.

LOGO_KOLOR_2016_CS2


Celem konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” jest promocja dobrych praktyk realizowanych przez małopolskie firmy społeczne.

Tegoroczny Konkurs przeprowadzony był w następujących kategoriach:

Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.

Dodatkowo, w kategorii głównej przyznane zostały:

Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność społeczną;
Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność gospodarczą.

Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce;

Kategoria
– Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce;

Kategoria – Nagroda publiczności.


LAUREACI:
Zwycięzcą VI edycji konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” za skuteczne włączenie zasad solidarności społecznej do prowadzonej działalności gospodarczej, otwartość na współpracę z partnerami lokalnymi, aktywne działania na rzecz integracji różnych środowisk społecznych oraz autorskie pomysły w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami została Krakowska Spółdzielnia Niewidomych „Sanel”, która otrzymała również Nagrodę Publiczności.
Kapituła Konkursu przyznała w kategorii głównej dodatkowo wyróżnienie dla Spółdzielni Socjalnej „Przystań” z Raciechowic za twórcze połączenie działalności ekonomicznej i celów społecznych, czynną obecność w życiu społeczności i otwartość na współpracę z lokalnymi partnerami.
Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność społeczną
za otwarte i kreatywne podejście do wyzwań związanych z różnorodnością ról społecznych pełnionych przez pracowników spółdzielni i umożliwienie im godzenia życia zawodowego z rodzinnym otrzymało przedsiębiorstwo „Okno na Świat” Spółdzielnia Socjalna ze Słopnic.
Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność gospodarczą za konsekwentną realizację polityki jakości, w którą zaangażowane jest całe przedsiębiorstwo oraz za umiejętne dostosowywanie oferty do wymogów rynku europejskiego dostała Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego „Aktywizacja” Spółdzielnia Pracy.

Najlepszym samorządem wspierającym rozwój ekonomii społecznej, za zrozumienie dla potrzeb rozwojowych ekonomii społecznej i kreowanie klimatu korzystnego dla przedsiębiorczości społecznej przez stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz partnerską współpracę, zostało Miasto Tarnów.

Zwycięzcą w kategorii przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce za zrozumienie potrzeby współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz budowanie relacji z nimi w oparciu o zasadę obopólnych korzyści zostały firmy Arkana Cosmetics Sp. z o.o.oraz Wawel Service Sp. z o.o.

Nagrodzeni otrzymali nagrodę finansową, a zwycięzca dodatkowo prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu znaleźli się m.in. Stowarzyszenie SIEMACHA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Klucz, Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o. z Krakowa oraz Spółdzielnia Socjalna „PRIMA” z Pcimia.


Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków), realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronami są również Małopolska Loża BCC, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Patronat medialny: Telewizja Kraków, Radio Kraków oraz portal odpowiedzialnybiznes.pl.

Fundatorami nagród są: Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie