2017-03-27

Złóż wniosek do Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych

W ramach I tury Konkursu na innowacje społeczne ruszył nabór wniosków o powierzenie grantu. W okresie 27.03- 07.04. 2017 r. każdy potencjalny Innowator Społeczny może przesłać wypełniony wniosek do Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych.

Wniosek o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor.miis@rops.krakow.pl

Wniosek powinien być wysłany w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt). Wnioski przesłane po terminie lub dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje i wzór wniosku o powierzenie grantu są można znaleźć w zakładce "KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE" i Punkcie Informacyjnym projektu.

ul. Piastowska 32, pokój nr 2 (parter)

30-070 Kraków, e-mail: miis@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 34, 33, 27.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie