2017-03-29

Dotacje na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

31 marca 2017 r. ruszy nabór wniosków o dotacje na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 przeznaczył na ten cel 100 mln zł. O dotację mogą ubiegać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz przedsiębiorcy.


Nabór wniosków potrwa do 24 maja 2017 r.


>>> Więcej informacji

wykluczenie_640x359

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie