2017-03-30

Posiedzenie Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Informujemy, iż w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 13:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala 16 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie