2006-04-26

Konsultacje ze specjalistą dla pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  w ramach realizacji projektu "Rozwój placówek opiekuńczo- wychowawczych w kierunku pracy z rodziną" zaprasza do udziału w konsultacjach ze specjalistą z zakresu psychologii kinicznej.
Kolejne konsultacje odbędą się w dniu 23.06.2006r, w godz. 9.00-13.30 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Celem projektu jest wsparcie merytoryczne placówek opiekuńczo- wychowawczych w podejmowaniu pracy z rodziną biologiczną dziecka na rzecz powrotu.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie