2018-02-13

Spotkanie dla WTZ i ZAZ w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej do udziału w kolejnej wizycie studyjnej w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej.

Termin wizyty to 6 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00-15.30.

Miejscem spotkania będzie siedziba Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Fundacja ta realizuje kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych m.in. w ramach środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej oraz zakładu aktywności zawodowej. 

Celem wizyty będzie nie tylko zapoznanie się z utworzoną przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną infrastrukturą wsparcia, czy warunkami i metodami pracy terapeutów, co przede wszystkim, na bazie jej doświadczeń, dyskusja na temat współpracy między ŚDS - WTZ - ZAZ na rzecz skutecznej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Organizator spotkania poza stroną merytoryczną wizyty, zapewnia transport na trasie Kraków - Konary - Kraków (po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania).

Ze względu na charakter spotkania liczba uczestników jest ograniczona, stąd prosimy o zgłoszenie Państwa udziału do 20 lutego br. na adres mailowy: amierzwa@rops.krakow.pl

 _________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SPOTKANIA:

10.00–10.40 – Przywitanie.

Prezentacja działalności Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

10.40–12.10 – Seminarium.

  • Idea i założenia reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych;
  • System kompleksowej rehabilitacji zawodowej na bazie doświadczeń podmiotów Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej (WTZ, ŚDS, ZAZ, DPS);
  • Projekt pn. "Aktywni w pracy" jako przykład innowacyjnego podejścia do reintegracji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych.

12.10–12.30 – Przerwa kawowa

12.30–14.00 – Część warsztatowa: zapoznanie się ze specyfiką i ofertą rehabilitacyjną ośrodków Fundacji.

WIZYTACJA:

Dom Pomocy Społecznej
Środowiskowy Dom Samopomocy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zakład Aktywności Zawodowej

14.00–14.45 – Obiad

14.45–15.30 – Dyskusja i podsumowanie.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie