2006-05-08

Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy domowej.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych serdecznie zaprasza na  szkolenie specjalistyczne dla osób pracujących ze sprawcami przemocy domowej, w tym skazanymi za przestępstwo z  art. 207 par. 1kk 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oddziaływań na sprawców przemocy domowej w ramach realizacji programów edukacyjno - korekcyjnych. Adresatami szkolenia są kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy i psychologowie, a także inne osoby pracujące lub chcące rozpocząć pracę ze sprawcami przemocy domowej.  Szkolenie dotowane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i odbędzie się w Poznaniu w następujących terminach: 1 edycja w dniach 05.06.2006 do 09.06.2006, 2 edycja w dniach 18.09.2006 do 22.09.2006. Szkolenie jest bezpłatne i obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym (32 godziny)
i teoretycznym (8 godzin). Stowarzyszenie nie organizuje i nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 
 

  

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z organizatorem szkolenia – p. Agnieszką Rusińską: a.rusinska@horyzont.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie