2018-05-30

II kadencja Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

6 czerwca 2018 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji.

W celu wzmacniania i rozwoju partycypacyjnej polityki senioralnej w województwie małopolskim, reprezentowania interesów osób starszych i propagowania solidarności międzypokoleniowej Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1614/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. powołał Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej jako organ opiniująco-doradczy.

Powołanie rady senioralnej na szczeblu wojewódzkim było pierwszą taką inicjatywą w kraju.

Gremium to ma kluczowe znaczenie w kontekście wyzwań demograficznych i szeregu przedsięwzięć realizowanych i planowanych przez Województwo Małopolskie w tym obszarze. Regionalna polityka senioralna jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa Małopolskiego.

W skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zajmujący się realizacją działań z zakresu  polityki senioralnej, jak również reprezentanci środowiska naukowego, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, lokalnych władz i przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie