2018-11-13

Przedłużenie naboru na szkolenia międzysektorowe na szkolenia międzysektorowe w ramach projektu "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż termin naboru do udziału w szkoleniach międzysektorowych w ramach projektu "KOOPERACJE 3D..." został przedłużony do wyczerpania limitu miejsc. Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. 

Więcej informacji - kliknij tutaj

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie