2019-03-27

12 ODSŁON MAŁOPOLSKICH INNOWACJI

Kolejni małopolscy innowatorzy przetestowali narzędzia, produkty i usługi, które w przyszłości ułatwią życie osobom starszym i z niepełnosprawnością.

W trakcie VI posiedzenia, Rada Innowacji Społecznych wybrała najlepsze z najlepszych, czyli innowacje społeczne, które dzięki testom pokazały, że warto i należy je upowszechniać na szeroką skalę.

Tym razem ocenie poddano 12 nowatorskich rozwiązań zrealizowanych przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Wśród nich znalazły się: Mobilne SPA dla seniorów, Senior CUDER – gra o sens życia, Inteligentny system wsparcia MED.box, Wiejski Instytut Międzypokoleniowy, Centrum Antydepresyjne, Oii! – o intymności Intelektualnych innowacyjnie, Motyle w klinice, Pomocnik osoby niewidomej – opaska, Bazalnie w domu, Przez zabawę do samodzielności, Dotknij kultury, Nawigacja głosowa osób zależnych NGOZ.

Wyboru dokonano w oparciu o wyniki ewaluacji, uniwersalność i użyteczność rozwiązania oraz stopień zaspokojenia potrzeb odbiorców.

Największe uznanie w oczach Rady zyskały: gra towarzyska Senior CUDER, wpierająca osoby starsze w nawiązywaniu nowych relacji i mówieniu o emocjach oraz Nawigacja głosowa osób zależnych NGOZ, ułatwiająca samodzielne poruszanie się osób niewidomych po budynkach użyteczności publicznej.

„Sprawdzone pomysły spełniły pokładane w nich oczekiwania i będą promowane, tak by skorzystało z nich jak najwięcej osób, nie tylko w Małopolsce” – podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

kkkkkkkkkka

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie