2019-06-06

Konferencja pn „Człowiek a innowacje technologiczne – wsparcie czy konieczność w dojrzałym życiu”

5 czerwca 2019 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja pn.” Człowiek a innowacje technologiczne – wsparcie czy konieczność w dojrzałym życiu”, która była częścią XII edycji Festiwalu "Domek Artystów Wszelakich".

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji Pani prof. Aneta Bac pn. „Innowacyjne rozwiązania w terapii zajęciowej”, Pani Dr Bożena Bierca – Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Staszica” przedstawiła wyniki projektu organizowanego w PDPS w Płazie pn. „Badanie wpływu pracy wolontariuszy na jakość życia mieszkańców PDPS w Płazie”, a Urząd Marszałkowski w Krakowie opowiedział o projekcie „Małopolski Tele - Anioł”. Pani Renata Bartnik wieloletni pracownik PDPS przedstawiła temat „Sala Doświadczania Świata” - doświadczenia z pracy z mieszkańcem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

Mieliśmy zaszczyt wziąć udział w tym wydarzeniu, prezentując wybrane innowacje społeczne, które powstały w naszym inkubatorze. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska wraz z towarzyszącym jej zespołem opowiedziała o wyzwaniach stojących przed całym sektorem i o propozycjach innowacyjnych rozwiazań, które dzięki naszym partnerom z województwa małopolskiego mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom.

Uczestnicy konferencji będą mogli przyjrzeć się min. innowacji:

- Innotextil i Uniodzież, które powstały na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,

- Bazalnie w domu – PSONI koło w Szczawnicy

- Teleasystent - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

- Nawigacja głosowa Osób Zależnych NGOZ – Pan Adam Goch

…i wiele innych

 Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji zechcą wykorzystać zaprezentowane przez nas rozwiązania w swojej pracy.

kola___uniodzie__

ognisko

cuder

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie