2019-07-18

O przyszłości ekonomii społecznej na forum Małopolskiego Komitetu...

18 lipca 2019 r. w Krakowie odbyło się X spotkanie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Tym razem, rozmawialiśmy o umiejscowieniu ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej EFS 2021-2027.


W spotkaniu, oprócz stałych Członków MKRES wzięli udział także małopolscy przedsiębiorcy społeczni oraz przedstawiciele jednostek reintegracyjnych. Celem spotkania było wypracowanie uwag i rekomendacji do materiału, w którym wyznaczono główne kierunki działań, instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz sposób, w jaki ma być skonstruowany system.

Wprowadzenie do tematu stanowiły dwa wystąpienia: Pana Andrzeja Radnieckiego, Naczelnika Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Anny Bugalskiej, eksperta projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej, realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

W drugiej części spotkania, w ramach pracy warsztatowej skoncentrowano się na omówieniu kilku najważniejszych zagadnień, w tym: 1) nowych typów przedsiębiorstw społecznych, 2) grup docelowych, które będą mogły korzystać ze wsparcia, 3) instrumentów finansowych i niefinansowych, 4) konstrukcji systemu wsparcia es (roli ROPS i OWES).

Wszystkie uwagi wypracowane w trakcie spotkania zostaną przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcamy także do nadsyłania swoich propozycji w formie elektronicznej do dnia 23 lipca na adres mbrzeziak@rops.krakow.pl.

1

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie