2006-07-04

Spotkania grup wsparcia dla pracowników socjalnych z DPS

Ustalono kolejne terminy spotkań uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społeczenj odbędą się w siedzibie ROPS w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1.
Spotkania odbędą się w następujacych terminach:
 
  • 29 września 2006 r. od godz. 10.30
  • 20 października 2006 r. od godz. 10.30
  • 24 listopada 2006 r. od godz. 10.30
  • 15 grudnia 2006 r. od godz. 10.30
więcej - link nowe oferty szkoleniowe

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie