2020-02-04

Kolejne mieszkanie wspomagane w ramach projektu „Sami-Dzielni!

Dziś uroczyście otwarto kolejne mieszkanie wspomagane w ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” dostosowane do potrzeb jego mieszkańców.

W lokalu prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, mieszkają już dwie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Poprzez świadczone przez specjalistów usługi treningowe i wspierające, mieszkańcy będą mogli stać się bardziej zaradni i samodzielni i zyskać bardziej niezależne życie.

A już niebawem otwarcie kolejnego mieszkania!

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Gmina Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Wieprz oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”. 

W uroczystości wzięli udział między innymi: Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze, Ryszard Kamionka - Dyrektor OPS w Kluczach, Wioletta Wilimska - Dyrektor ROPS Kraków i Rafał Barański - Zastępca Dyrektora ROPS.

DSC00453

_resized_800x600_IMG_6778_1_1

IMG_6790

IMG_6780_1

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie