2020-07-24

"KOOPERACJE przeciw COVID" - otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego

1

Ruszył nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” - Moduł III Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

W ramach zadania blisko 3 mln zł zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz podmiotów z nimi współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także na poprawę warunków pracy pracowników placówek całodobowych w powiatach biorących udział we wdrożeniu modelu kooperacji, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się tutaj. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie