2020-11-23

Sami-Dzielni - razem przeciw COVD-19: nabór II - ogłoszono listę rankingową!

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Społeczny – Moduł IV: poznaliśmy listę podmiotów wybranych do dofinansowania.

W trakcie II naboru wniosków o grant w ramach zadania grantowego „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego przez Województwo Małopolskie w wymaganym terminie wpłynęło 21 wniosków o grant.

- 3 jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego otrzymają służące przygotowaniu miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej lub miejsc czasowego pobytu tych osób poza placówką;

- 17 wnioskodawców otrzyma granty, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców i personelu placówek z otoczeniem. Zostanie zakupionych 38 zestawów komputerowych dla 20 placówek, dzięki czemu ich mieszkańcy będą mogli zobaczyć się z rodziną – dla wielu osób będzie to pierwszy tego rodzaju kontakt od kilku miesięcy;

- 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.

Łącznie Grantobiorcy otrzymają blisko 1,4 ml zł, dzięki którym możliwe będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Pełna lista wniosków o grant wybranych do dofinansowania wraz z punktacją poniżej:

Lista rankingowa zakres A w formacie docx

Lista rankingowa zakres A w formacie pdf

Lista rankingowa zakres B formacie docx

Lista rankingowa zakres B formacie pdf

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie