2006-10-11

PROCEDURA PRACY ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w pieciodniowym, specjalistycznym cyklu szkoleniowo-warsztatowym przygotowujacym do prowadzenia działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujacych przemoc w rodzinie.
Celem szkolenia jest:
 • zbudowanie u uczestników postaw sprzyjających skutecznej pracy ze sprawcami przemocy,
 • zapoznanie z technikami rozpoznawania i zatrzymywania zachowań agresywnych,
 • zdobycie przez uczestników wiedzy na temat sposobów pracy ze sprawcami przemocy domowej,
 • zaznajomienie z procedurami pracy z osobami stosującymi przemoc,
 • przygotowanie uczestników do wdrażania programów pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w kontakcie
  z klientem.
            Szkolenie skierowane jest do osób, które realizują lub realizować będą programy pracy ze sprawcą przemocy w środowisku lokalnym. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinna być prowadzona przez osoby z wyższym wykształceniem, które zostały przeszkolone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz posiadają odpowiednie przygotowanie psychologiczne. Ponadto, jak wynika z doświadczenia, skuteczności pracy ze sprawcą przemocy sprzyja prowadzenie oddziaływań przez dwie osoby – kobietę i mężczyznę. Prosimy o rozważenie, w miarę możliwości, powyższych względów przy zgłaszaniu uczestników do udziału w cyklu szkoleniowo-warsztatowym.
           
Szkolenie będzie odbywało się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Radziwiłłowskiej 1, w następujących terminach:
 • 26 październik 2006, godz. 9:00 – 16:30
 • 10 listopad 2006, godz. 9:00 – 16:30
 • 21 listopad 2006, godz. 9:00 – 16:30
 • 27 listopad 2006, godz. 9:00 – 16:30
 • 6 grudzień 2006, godz. 9:00 – 16:30
            Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają egzemplarz procedury pracy ze sprawcą przemocy (wydruk oraz wersja elektroniczna) wraz z kwestionariuszami do pracy w poszczególnych sesjach. Ponadto, osoby uczestniczące w pełnym cyklu szkoleniowo-warsztatowym (5 dni) otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.
 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł od osoby (koszty wykładowców, przerwy kawowe, przygotowanie materiałów szkoleniowych).
 
Należność prosimy wpłacać do dnia 20 października br. na konto ROPS:
 
Kredyt Bank S. A. II o/Kraków  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000
 
po uprzednim przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia, na adres ROPS
w Krakowie, lub faksem pod nr tel. 012-422-06-36 i uzyskaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie min. 16-osobowej grupy szkoleniowej. O zakwalifikowaniu się do udziału w cyklu szkoleniowo-warsztatowym decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie