0000-00-00

Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony - Wojewódzki Konkurs Literacki Seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Gazetą Krakowską ogłasza Konkurs Literacki - Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony - kierowany osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Małopolski. Konkurs organizowany jest pod patronatem Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego - Elżbiety Zięby

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Krakowie we współpracy
z Gazetą Krakowską ogłasza Konkurs Literacki pn. "Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony", kierowany osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Małopolski. Nad Konkursem patronat objęła Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego - Elżbieta Zięba.
Założeniem Konkursu jest zaprezentowanie seniorów jako grupy aktywnej,
a okresu przebywania na emeryturze jako fazy życia, w której wreszcie znajdujemy czas na realizację zainteresowań, wcześniej z braku czasu i możliwości, odkładanych ciągle na później.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o nadsyłanie na adres Organizatora:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 1
31- 026 Kraków

w terminie do dnia 30 września 2004 r.

prac pisemnych własnego autorstwa (proza) na temat:
"Moje życie na emeryturze - czas samorealizacji".

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!
Najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach Gazety Krakowskiej!

Z A P R A S Z A M Y!

W załączeniu Regulamin Konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatora:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
012/422-06-36; 430-29-73


Pobierz regulamin

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie