2006-12-05

Grupa wsparcia dla pracowników socjalnych z OPS

W dniu 11 grudnia br. odbędzie sie ostatnie w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w godzinach od 9.00 do 14.00, zapraszamy do uczestnictwa zainteresowanych pracowników z OPS z terenu Województwa Malopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt
z pracownikiem ROPS P. Beata Magierą tel 012/4302973.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie