2006-12-08

Szkolenie dla Pracowników Socjalnych z OPS Powiatu Tatrzańskiego

Szkolenie nt: „Zespół wypalenia zawodowego, objawy, skutki oraz metody przeciwdziałania. Praca socjalna z klientem trudnym”, odbędzie się dn. 15.12.06 r. w Zakopanem ul. Chramcówki 15, Budynek Starostwa Powiatowego, sala obrad. więcej - nowe oferty szkoleniowe
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie