2007-03-29

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy społecznej zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad przyznawania dotacji z budzetu województwa małopolskiego.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w dniu 06.04.2007r. w godzinach 10.00 - 12.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu całej Małopolski.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie